Standpunten

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

1.       Idealen weer voorop: uitgesproken sociaal & progressief

2.       Open en van onderop: niet over maar met leden.

3.       Anders communiceren: digitaal, direct & dichtbij


1.       Idealen weer voorop: uitgesproken sociaal & progressief

In de PvdA staan idealen voortaan weer centraal. Bestuurlijke compromissen zijn te vaak ons doel geweest, te weinig een middel in een grotere strijd. Om het tij te keren moeten we niet langer de partij van het compromis zijn, maar de partij van de strijd. Weg met  de Derde Weg, ruim baan voor onversneden linkse politiek.

 


#hoedan ?

Dit vergt scherpe keuzes en een nieuwe richting, maar eerst en vooral een rechte rug.

 • Waardentoets: Samen met onze achterban gaan we een waardentoets opstellen: de praktische toetsing waar we de PvdA scherp op kunnen houden, gebaseerd op de sociaaldemocratische principes die wij als leden fundamenteel Van Waarde [pdf] Zo geven we de partij weer kleur, zetten onze ideeën over eerlijk werk, solidariteit en duurzaamheid duidelijk op de kaart.
 • Vertrouwen terugwinnen: Willen we het vertrouwen van onze kiezers terugwinnen, dan moeten we ons handelen en wat we zeggen dichter bij elkaar brengen. Dit vergt niet dat we het beter uitleggen, maar wel dat we mensen beter meenemen en om hun input durven vragen. En door duidelijker onderscheid aan te brengen tussen onze standpunten en de compromissen die we sluiten. We gaan in alle communicatie en campagnes meer nadruk leggen op wat ons drijft, welke waarden en welk gevoel we daarbij hebben. De stip aan de horizon die motiveert onze kiezers, niet de beleidsvoorstellen hoe briljant deze ook mogen zijn.

 


2.       Open en van onderop: niet over maar met leden.

De beste ideeën over wat er mis gaat en hoe het beter kan, komen van mensen die het zelf ervaren. Niet oplossingen vóór mensen verzinnen, maar onze achterban zélf de stuwende kracht achter onze politieke agenda laten zijn. Die achterban is veel groter dan ons ledenbestand. Niet alleen de leden, maar ook (potentiële) kiezers moeten zich daarom aangetrokken voelen tot onze acties en activiteiten. Hiervoor zijn een andere partijcultuur en nieuwe werkvormen absoluut noodzakelijk.

#hoedan ?
 • Ons Plan van ontwikkeling (pdf)chrijft in het kort hoe we de enorme hoeveelheid kennis en ervaring die al bij onze leden zit, beter kunnen organiseren. Als partij worden we meer dan ooit een vrijwilligersorganisatie. Mensen trek je aan door hen eigenaarschap te geven van wat onze partij doet.
 • Interactieve bijeenkomsten Inzet op interactieve bijeenkomsten zoals de ‘Positief Links Ideeënfabrieken’, bijvoorbeeld. Op die manier organiseren we het proces van ideeënvorming van onderop, en krijgt iedereen een stem.
 • Samen beslissen: Zo maken we de bijeenkomsten van de partij fundamenteel anders. Minder formeel, veel leuker en meer inspirerend om aan mee te doen. Hiervoor zetten we als partij interactieve werkvormen in om echte discussie te voeren met elkaar op wat ons bezighoudt als sociaaldemocraten. Een gelijkwaardige discussie, waarin niet alleen de schreeuwers of partijtijgers hun inbreng hebben, maar iedereen zijn bijdrage heeft. Dit vraagt om minder voorgekookte besluiten vanuit het bestuur en meer co-creatie met leden, als het gaat om standpunten en verkiezingslijsten.
 • Inzet op digitaal: Inzetten op een digitale infrastructuur, waardoor we onze leden en achterban meer en vaker te betrekken bij waar de partij mee bezig is. Niet door alleen te zenden, maar juist door interactie te zoeken, hun input op te halen en hun netwerken in te zetten voor acties. Al onze 46.000 leden en al onze kiezers moeten kunnen meedoen en meedenken, want samen staan we zoveel sterker.
 • Nieuwe antwoorden: Er zijn grote sociaal-democratische thema’s die om nieuwe antwoorden schreeuwen. Denk aan de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar denk ook aan de spanning die staat op onze multiculturele samenleving en dan hebben we het nog niet eens over de effecten van klimaatverandering op Nederland. Ingewikkelde thema’s waar de fractie alleen niet alle antwoorden op heeft. Wij willen de kracht van onze beweging en haar 46.000 leden inzetten om over deze moeilijke thema’s na te denken en vervolgens moderne oplossingen te verzinnen. Terugverlangen naar vroeger levert niets op, we moeten met vooruitstrevende plannen komen voor een betere en socialere toekomst.

3.       Anders communiceren: digitaal, direct & dichtbij

De PvdA was lange tijd de beste campagnemachine van Nederland en dat gaan we weer worden. Campagnes anno nu worden gewonnen door een combinatie van fysieke en digitale actie dichtbij mensen.

 

 


#hoedan ?
 • Door communicatie met kiezers niet als eenrichtingsverkeer te zien, maar als constante wisselwerking. Met de ‘Cyberwerkplaats’ heeft Astrid bewezen mensen, digitale technologie en ideeën samen te kunnen brengen. Dat talent gaat ze als voorzitter ook voor de PvdA
 • Bijeenkomsten beter ondersteunen met digitale middelen. Als je in kleine groepen werkt, kun je ook meningen en conclusies vanuit die groepen direct beschikbaar maken voor de hele zaal. Naast whiteboards met stiften werken we ook met ipads om onze groepsconclusies vast te leggen en beschikbaar te maken voor iedereen. Na een bijeenkomst krijg je zo direct een totaalbeeld en uitkomst. Zo kun je bijeenkomsten met digitale middelen slim combineren met persoonsgerichte benadering.
 • Meer ophalen en podium bieden: De digitale middelen van deze tijd bieden ons de kans om op dagelijkse basis grote groepen mensen te betrekken bij wat we doen. Niet door alleen te zenden, maar door op te halen: vragen te stellen en podium te bieden als je nieuwe ideeën hebt. En die willen we graag delen.
 • Openstaan naar de samenleving Wil de PvdA haar wens waarmaken om een verbindende factor te zijn, dan moet ze openstaan naar de rest van de samenleving. Niet-leden kunnen we aan ons binden, als we voor hen ook plek maken binnen onze beweging. Zij kunnen meedoen aan bijna alles wat we doen, onze bijeenkomsten, congressen, acties, canvassen en ze kunnen ideeën agenderen. Om te mogen stemmen voor interne verkiezingen moeten ze wel lid worden. Deze mensen van buiten komen echter alleen, als ze het idee hebben dat hun deelname ertoe doet. Dat zij ook een bijdrage mogen leveren aan de belangrijke onderwerpen waar de PvdA mee bezig is.
Daarom gaan we het samen anders doen: PvdAnders!

We hopen ook op jouw steun te mogen rekenen!

Like onze facebookpagina “Oosenbrug en Oosterwijk, samen met jou”, neem contact met ons op met vragen of ideeën via info@pvdanders.nl en bezoek onze website www.pvdanders.nl voor het laatste nieuws.

Rode groeten,
 Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.